Ochrana osobních údajů

Verze platná od 5. 4. 2017

1. Obecně

Comuto SA (se sídlem 84, avenue de la République, 75011 Paris, Francie) ( „BlaBlaCar“, „my“, „naše“ nebo „nás“), jednající jako správce údajů, se zavazuje chránit a respektovat vaše soukromí. Toto oznámení (dále jen „Ochrana údajů“) je navrženo tak, abyste se v něm dozvěděli o našich postupech týkajících se shromažďování, používání a zveřejňování informací, které poskytujete prostřednictvím této webové stránky nebo naší mobilní aplikace (dále jen „Platformy“).

Toto oznámení o ochraně osobních údajů (společně s našimi Podmínkami, všemi ostatními dokumenty uvedenými v nich a naším oznámením o využití cookies stanoví základ, podle něhož budeme zpracovávat veškeré osobní údaje, které od vás shromažďujeme nebo které nám poskytujete. Přečtěte si prosím pečlivě následující text, abyste tak porozuměli našim názorům a postupům týkajícím se vašich osobních údajů a jak s nimi budeme nakládat.

2. Jaké informace od vás shromažďujeme a na jak dlouho?

Můžeme o vás shromažďovat a zpracovávat tyto údaje:

2.1 Informace, které nám sdělíte

Informace, včetně informací, podle nichž vás lze identifikovat („osobní údaje“), nám můžete sdělovat v těchto případech: při používání našich platforem, při vyplňování formulářů na platformách (například na registračním formuláři), když vstoupíte do některé z našich soutěží, reklamních akcí nebo průzkumů, když s námi komunikujete telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, a když nahlašujete problém s našimi platformami.

Informace, které nám předáváte, mohou zahrnovat:

 • 2.1.1 Povinné informace potřebné k registraci ke službě, které poskytujeme na našich platformách nebo k přístupu k dalším námi poskytovaným službám, a to včetně vašeho jména, e-mailové adresy, data narození, pohlaví, čísla mobilního telefonu a hesla. Všechny tyto údaje jsou povinné. Společnost BlaBlaCar vám nebude schopna poskytnout služby nabízené na našich platformách v případě, že požadované informace nebudou k dispozici, a proto se nebudete moci na našich platformách zaregistrovat k účtu ;
 • 2.1.2 Fotografie;
 • 2.1.3 Poštovní adresu;
 • 2.1.4 Podrobnosti o vašem automobilu;
 • 2.1.5 Vaše krátké představení;
 • 2.1.6 Záznam o jakékoliv korespondenci mezi vámi a námi;
 • 2.1.7 Záznam o veškerých rezervacích, které jste provedli, nebo inzeráty jízdy, které jste umístili pomocí nebo prostřednictvím našich platforem;
 • 2.1.8 Podrobnosti o účetnictví nebo finančních transakcích, včetně transakcí prováděných prostřednictvím našich platforem či jinak. To může zahrnovat informace, jako např. údaje o vaší platební kartě nebo bankovním účtu, podrobnosti o jízdách nebo nebo úsecích, které jste nabídli nebo si rezervovali prostřednictvím našich platforem;
 • 2.1.9 Podrobnosti o vašich návštěvách našich platforem a prostředky, k nimž přistupujete;
 • 2.1.10 Vaše odpovědi na jakékoliv průzkumy nebo dotazníky, např. vaše názory na jízdy, o něž jste se podělili s ostatními členy naší komunity. Tyto informace mohou být použity k analytickým účelům a pro porozumění členům;
 • 2.1.11 Informace, které od vás můžeme vyžadovat, když nahlašujete problém s našimi platformami nebo našimi službami, jako je například vaše žádost o podporu;
 • 2.1.12 Informace o poloze, když jste dali souhlas ke shromažďováním a zpracováním těchto údajů;
 • 2.1.13 a cestovní pas, řidičský průkaz, občanský průkaz a veškeré další dokumenty, u nichž jste souhlasili, že nám je poskytnete.

2.2 Informace, které shromažďujeme automaticky

2.2.1 Pokud se zaregistrujete prostřednictvím propojení s účtem na sociálních sítích, bude služba BlaBlaCar přistupovat k některým osobním údajům (například jméno, příjmení, obrázek, e-mail, počet přátel na Facebooku atd.) na vašem účtu na sociálních sítích v souladu s platnými podmínkami těchto sociálních sítí. Můžeme také shromažďovat některé z vašich osobních údajů při komunikaci pomocí funkcí sociálních sítí třetích stran, např. pomocí funkce „To se mi líbí“.

2.2.2 S ohledem na každou z vašich návštěv na našich platformách můžeme shromažďovat v souladu s platnými právními předpisy a v případě potřeby s vaším souhlasem informace o zařízení, které používáte, a o sítích, k nimž jste při používání našich služeb připojeni. To může zahrnovat následující informace: IP adresu, přihlašovací údaje, typ prohlížeče a verzi, typ prohlížeče a modulů plug-in a verze, operační systém a platformu, identifikátor reklam, informace o vaší návštěvě včetně adresy URL stránek navštívených na, prostřednictvím a z našich platforem, produkty, které jste si prohlíželi nebo hledali, chyby při stahování, délku návštěvy určitých stránek, interakci se stránkami a jakékoliv telefonní číslo používané k volání na číslo zákaznického servisu. Tyto informace shromažďujeme prostřednictvím používání různých technologií, včetně souborů cookies (další informace naleznete v našem oznámení o používání souborů Cookie).

2.2.3 Shromažďujeme také souhrnné informace o vaší aktivitě na naší platformě (např. množství nabídnutých jízd, rychlost odezvy na zprávu atd.). Takové informace mohou být zveřejněny ve veřejném profilu na naší platformě.

2.3 Uchovávání dat

2.3.1 S výjimkou týkající se kategorií osobních údajů uvedených v bodech 2.3.2 a 2.3.3 níže budou vaše osobní údaje uchovávány po dobu trvání vztahu s námi a pak vyřazeny z používání:

 • 5 let po posledním použití naší platformy, pokud jste si nezrušili svůj účet;
 • 1 rok po zrušení účtu s výjimkou případu, kdy jste obdrželi negativní hodnocení nebo zprávu. V tom případě budou vaše osobní údaje uloženy buď na (i) období 2 let po posledním negativním hodnocení nebo zprávě nebo na (ii) 1 rok po zrušení účtu, podle toho, co je delší.

2.3.2 Následující kategorie osobních údajů mohou být ukládány s různou délkou trvání:

 • Finanční údaje (např. platby, náhrady atd.) jsou uloženy po dobu požadovanou podle platných daňových a účetních předpisů;
 • Veškerý obsah vytvářený členy (např. komentáře a hodnocení) je anonymní, ale zůstává k dispozici na našich platformách.

2.3.3 V případě, že váš účet bude pozastaven nebo blokován, budeme uchovávat vaše údaje po dobu mezi 2 až 10 lety, abychom vám zabránili v obcházení pravidel týkajících se našich platforem.

3. Jak využíváme informace, které od vás shromažďujeme?

Použijeme informace, které shromažďujeme:

ÚČELY

PRÁVNÍ ZÁKLAD

3.1 k vykonávání našich povinností vyplývajících z jakýchkoli smluv uzavřených mezi námi a vámi a k poskytování informací a služeb, které jste si od nás vyžádali; Toto zpracování je nezbytné pro splnění našich vzájemných smluvních závazků.
3.2 abychom vám zasílali informace o službách e-mailem a/nebo textovou zprávou a/nebo jinými komunikačními prostředky (např. při potvrzení rezervace); Toto zpracování je nezbytné pro splnění našich vzájemných závazků a/nebo je prováděno s vaším souhlasem.
3.3 ke shromažďování plateb od vás nebo k převodu plateb, které shromažďujeme pod vaším jménem, na vás; Toto zpracování je nezbytné pro splnění našich vzájemných smluvních závazků.
3.4 abychom vám umožnili si přizpůsobit svůj členský profil na našich platformách; Toto zpracování se provádí na základě vašeho souhlasu.
3.5 abychom vám umožnili komunikovat s ostatními členy o našich službách nebo o jízdě či jízdách, které sdílíte nebo budete sdílet s ostatními členy, a/nebo organizovat takové jízdy; Toto zpracování je nezbytné pro splnění našich vzájemných smluvních závazků a/nebo je prováděno s vaším souhlasem.
3.6 abychom vám umožnili přístup k našim službám podpory a komunikace s naším týmem členské podpory; Toto zpracování je (i) nezbytné pro plnění našich vzájemných smluvních závazků, je (ii) prováděno s vaším souhlasem a/nebo (iii) je nezbytné ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků.
3.7  abychom zajistili shodu s (i) příslušnými zákony, (ii) našimi smluvními podmínkami a (iii) naší ochranou osobních údajů. Některá porušení, která považujeme za nevhodná, mohou vést k pozastavení vašeho účtu; Toto zpracování je nezbytné (i) ke plnění našich vzájemných smluvních závazků, (ii) k zajištění souladu s našimi právními povinnostmi a/nebo (iii) k vytvoření, provádění či ochraně právních nároků.
3.8 abychom vám zasílali v souladu s platnými právními předpisy a v případě potřeby, a to s vaším souhlasem, marketingové materiály a informace nezbytné k usnadnění služeb nebo za účelem rezervace, a abychom vám předkládali návrhy a doporučení týkající se zboží nebo služeb souvisejících s našimi službami, které by vás mohly zajímat. Používáme také vaše data, abychom vám cíleně prezentovali naše reklamy na platformách sociálních sítí. V příslušných oddílech na platformách sociálních sítí třetích stran se můžete dozvědět další informace o tom, jak tyto funkce fungují, a data, která o vás získáme; Toto zpracování se zakládá na vašem souhlasu a/nebo na našem oprávněném zájmu (tj. abychom vám poskytovali smysluplnou reklamu).
3.9 abychom vás informovali o změnách našich služeb; Toto zpracování je nezbytné (i) ke plnění našich vzájemných smluvních závazků, (ii) k zajištění souladu s našimi právními povinnostmi a/nebo (iii) k vytvoření, provádění či ochraně právních nároků.
3.10 k ověřování informací obsažených ve vašem cestovním pasu, řidičském průkazu, občanském průkazu a dalších dokladech totožnosti, které od vás mohou být shromažďovány při registraci nebo kdykoli jindy během používání našich platforem; Toto zpracování se zakládá na (i) vašem souhlasu, (ii) je prováděno za účelem vytvoření, provádění nebo ochrany právních nároků a/nebo (iii) pro splnění našich zákonných povinností.
3.11 abychom spravovali naše platformy a pro interní operace, včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkumu, analytiky a pro účely průzkumů; Toto zpracování se zakládá na našem oprávněném zájmu (tj. zajištění bezpečnosti našich platforem a zlepšování jejich parametrů).
3.12 ke zlepšování našich platforem, abychom zajistili, že je obsah prezentován tím nejefektivnějším způsobem pro vás a pro vaše zařízení; Toto zpracování se zakládá na našem oprávněném zájmu (tj. abychom vám poskytovali smysluplný obsah).
3.13 abychom vám umožnili využívat interaktivních funkcí našich služeb, když se tak rozhodnete učinit; Toto zpracování je nezbytné (i) pro plnění našich vzájemných smluvních závazků a/nebo (ii) se zakládá na vašem souhlasu.
3.14 jako součást naší snahy, aby naše platformy byly bezpečné a spolehlivé; Toto zpracování se zakládá na (i) našem oprávněného zájmu (zajištění bezpečnosti našich platforem), (ii) je prováděno za účelem vytvoření, provádění nebo ochrany právních nároků a/nebo (iii) pro splnění našich zákonných povinností.
3.15 ke změření a pochopení účinnosti reklamy, kterou vám a ostatním uživatelům předkládáme, a abychom vám poskytovali relevantní reklamu. Toto zpracování se zakládá na (i) našem oprávněném zájmu (tj. měření a optimalizace účinnosti našich reklamních kampaní) a/nebo (ii) se zakládá na vašem souhlasu.

4. Kdo jsou příjemci informací, které od vás shromažďujeme, a za jakým účelem?

4.1 Když používáte naše služby, některé informace o vás jsou sdíleny s členy našich komunit, a to buď ve vašem veřejném profilu nebo během rezervace (např. předáváme vaše telefonní číslo členům, se kterými budete sdílet jízdu).

4.2 Můžeme přijímat a odesílat informace o vás, včetně vašich osobních údajů, pokud používáte některou z platforem, kde působíme, nebo z jiných entit BlaBlaCaru a přidružených společností, a to pro účely uvedené v tomto oznámení o ochraně soukromí.

4.3 Navíc úzce spolupracujeme s třetími stranami, které mohou být příjemci vašich osobních údajů, jako např.:

 • naši obchodní partneři, což jsou platformy sociálních sítí, které vám mohou poskytovat připojovací služby, jako je připojení informace o vašem profilu, z platforem sociálních sítí na naše platformy;
 • naši obchodní partneři, kteří mohou inzerovat své služby na našich platformách a u nichž se můžete rozhodnout k registraci: tyto služby mohou být jakékoliv služby související s našimi službami, jako např. pojišťovací služby, bankovní služby, služby spojené s půjčováním, atd. Například můžeme poskytovat pojišťovnám, jako je např. AXA, některé z vašich informací za účelem potvrzení, že máte nárok na pojištění;
 • naši obchodní partneři, kteří mohou inzerovat naše služby na svých internetových stránkách;
 • naši subdodavatelé v technických a platebních službách, službách ověřování identity a doručovacích službách, poskytovatelé analytických či kreditní referenční agentury.

4.4 Těmto třetím stranám nepředáváme žádné informace, které nám poskytnete, včetně vašich osobních údajů, s výjimkou:

 • 4.4.1 V případě, že je nutné zapojit třetí stranu, poskytovatele služeb, za účelem plnění jakékoliv smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, abychom tak usnadnili nebo rozšířili naše služby (například pokud vám naúčtujeme nějaké poplatky nebo od vás vybereme nějaké peníze související s jakýmikoliv službami na platformách);
 • 4.4.2 Jako součást procesu rezervace a za účelem poskytnutí požadovaných služeb, se mohou na platformách zobrazovat informace, jako jsou např. fotografie, mobilní telefonní čísla, vaše jméno a/nebo e-mailové adresy, anebo mohou být takové informace předány cestujícím (pokud jste řidič) či řidiči (pokud jste cestující);
 • 4.4.3 Jako součást našeho systému hodnocení bude vámi napsané hodnocení zveřejněno na platformách. Hodnocení, včetně vašeho zkráceného jména a fotografie, se zobrazují všem návštěvníkům těchto platforem;
 • 4.4.4 Používáme analytiku a poskytovatele vyhledávacích služeb, kteří nám pomáhají při zlepšování a optimalizaci našich platforem;
 • 4.4.5 Je to od vás výslovně požadováno (např. při používání metod ověřování pomocí sociálních sítí);
 • 4.4.6 Můžeme distribuovat části našich platforem (včetně vámi zveřejněných jízd) pro zobrazení na webových stránkách našich obchodních partnerů prostřednictvím API nebo widgetů. V těchto případech se mohou informace z vašeho veřejného profilu na těchto webových stránkách zobrazovat;
 • 4.4.7 Společnost BlaBlaCar může rovněž zpřístupnit vaše informace, pokud to vyžaduje zákon, nebo v dobré víře, že takový přístup, uchování nebo zveřejnění je přiměřeně nezbytné, abychom mohli (i) reagovat na nároky vůči společnosti BlaBlaCar, (ii) při soudním řízením, (iii) při prosazování jakýchkoliv dohod s našimi členy, jako jsou např. naše obchodní podmínky a naše ochrana osobních údajů, (iv) v případě nouze s ohrožením veřejného zdraví, úmrtí nebo fyzického zranění osoby, (v) v rámci vyšetřování nebo (vi) ochrany práv, majetku či osobní bezpečnosti společnosti BlaBlaCar, jejích členů nebo jiných osob;
 • 4.4.8 V případě, že prodáme nebo zakoupíme další společnost či majetek (v takovém případě můžeme předat vaše osobní údaje předpokládanému prodejci či kupujícímu takové společnosti či majetku;
 • 4.4.9 Pokud bude společnost BlaBlaCar nebo všechny její části nebo jen některá část převzaty třetí stranou, budou osobní údaje, které společnost nebo její členové mají, jedním z převáděných aktiv.

4.5 V souladu s platnými právními předpisy a v případě potřeby s vaším souhlasem můžeme zkombinovat informace o vás, včetně vašich osobních údajů a informací ze souborů cookies, které odesíláme a přijímáme od našich obchodních partnerů. Tyto informace a kombinované informace můžeme použít pro výše uvedené účely.

4.6 Rádi bychom vás upozornili na skutečnost, že pokud se rozhodnete nám předat své informace, včetně osobních údajů, prostřednictvím propojujících služeb našich obchodních partnerů, mohou se na vás vztahovat také jakékoliv zásady ochrany osobních údajů a/nebo oznámení kteréhokoliv našeho obchodního partnera, a to navíc k tomuto oznámení o ochraně osobních údajů. Nemáme kontrolu nad sběrem a/nebo zpracováním vašich informací prováděných v konečné fázi našimi obchodními partnery na jejich vlastních platformách.

5. Jak používáme a moderujeme vaše zprávy?

5.1 Můžeme zkontrolovat, skenovat nebo analyzovat zprávy, které si vyměňujete s ostatními členy naší komunity prostřednictvím našich platforem kvůli prevenci podvodů, zlepšování služeb, účelům souvisejícím s podporou členů komunity a prosazováním smluv uzavřených s našimi členy (např. našimi podmínkami). Aby se například zabránilo obcházení našeho rezervačního systému online, můžeme skenovat a analyzovat zprávy odeslané prostřednictvím našich platforem, aby se ověřilo, že neobsahují žádné kontaktní údaje nebo odkazy na jiné webové stránky.

5.2 Nikdy nebudeme skenovat nebo analyzovat vaše zprávy s ostatními členy naší společnosti pro obchodní a reklamní účely. Můžeme použít automatizované metody moderování těchto zpráv.

6. Cílené reklamy na sociálních mediálních platformách a naše sdělení zasílaná e-mailem a/nebo textovými zprávami

V souladu s platnými právními předpisy a v případě potřeby s vaším souhlasem můžeme použít informace, které nám poskytnete na našich platformách k elektronickým účelům přímého marketingu (například (i) odběr našeho zpravodaje, pozvánky na naše akce nebo jiná sdělení, o nichž si myslíme, že by vás mohla zajímat, nebo (ii) abychom vám prezentovali cílenou reklamu na platformách sociálních sítí nebo na webových stránkách třetích stran).

Pro elektronická marketingová sdělení: Svůj souhlas můžete odvolat kdykoliv (i) zrušením zaškrtnutí příslušného políčka na vašem členském účtu, (ii) kliknutím na odkaz pro odhlášení, který poskytujeme v každém vám zasílaném sdělení společnosti BlaBlaCar, nebo (iii) kontaktováním naší společnosti prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v oddílu 13 níže.

Pro cílenou reklamu a obsah:
(i) na sociálních sítích (například Facebook a Twitter): můžete vyjádřit nesouhlas kdykoli konfigurací nastavení týkajících se reklamy prostřednictvím vašeho účtu na sociálních sítích;
(ii) na webových stránkách třetích stran: viz naše zásady souborů cookie, kde se dozvíte, jak vyjádřit nesouhlas.

7. Jsou vaše informace přenášenY? Jak a kam?

Ukládáme vaše osobní údaje, které o vás máme, na území Evropské unie („EU“). Vzhledem k tomu, že jsme mezinárodní společnost, přenášíme vaše osobní údaje také do mimoevropských zemí, kde mohou zákony o ochraně osobních údajů zajišťovat nižší stupeň ochrany než právní předpisy v místě, kde žijete.

K tomu dochází, když se některý z našich zpracovatelů nachází v zemi, která neposkytuje „odpovídající“ úroveň ochrany dat, jako jsou např. Spojené státy. Takový zpracovatel dat může být mimo jiné zapojen také do zajišťování vašeho požadavku na služby, moderování obrázků na vašem členském účtu, zpracování vašich platebních údajů, poskytování reklamních a marketingových služeb naším jménem a poskytování podpory služeb prostřednictvím elektronické komunikace.

To se týká také převodů do sesterských společností BlaBlaCar se sídlem mimo EU, jimž můžeme převést některé z vašich informací za účelem poskytování našich služeb v těchto zemích.

Když k takovému převodu dojde, zajistíme, aby proběhl v souladu s tímto oznámením o ochraně soukromí a byl regulován pomocí standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí, jako např. zajištění odpovídající ochrany datových subjektů.

Pokud potřebujete další informace týkající se zavedených ochranných opatření, můžete nás kontaktovat v oddílu s kontakty, který je k dispozici na konci prohlášení o ochraně osobních údajů.

8. Jaká jsou vaše práva ve vztahu k vašim osobním údajům?

8.1 Pokud to povoluje zákon, můžete mít právo získat kopii osobních údajů, které o vás máme. Předtím, než zareagujeme na váš požadavek, můžeme vás požádat, abyste (i) ověřili svou totožnost a (ii) poskytli další informace, abychom mohli lépe reagovat na váš požadavek. Budeme se snažit reagovat v přiměřené době a v každém případě v rámci lhůty požadované zákonem. Chcete-li využít tohoto práva, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže (viz oddíl 13).

8.2 Jako člen našich platforem můžete získat přístup k osobním údajům, které o vás máme, pomocí svého účtu, kde je můžete opravit, změnit nebo odstranit údaje, které jsou nepřesné. Můžete také aktualizovat nebo vymazat vaše osobní údaje tím, že nás kontaktujete pomocí kontaktních údajů uvedených níže (viz oddíl 13). Můžete také kdykoli uzavřít svůj účet on-line a máte právo vyjádřit nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Upozorňujeme, že v některých případech si o vás můžeme určité informace ponechat, a to v souladu se zákonem nebo k legitimním účelům. Pokud budeme například přesvědčeni, že jste spáchal podvod nebo porušil naše podmínky, můžeme chtít dále uchovat některé z vašich informací, abychom vám zabránili v obcházení pravidel platných pro naše platformy.

Máte také právo podat stížnost k příslušnému orgánu dozoru nad ochranou osobních údajů nebo požádat o nápravu soudní cestou, pokud se domníváte, že vaše práva byla porušena.

9. Soubory cookie a podobné technologie

Další informace naleznete na stránce Oznámení o souborech cookie.

10. Důvěrnost vašeho hesla

Pokud jste si vybrali heslo, pomocí něhož můžete přistupovat k určitým částem našich platforem, nesete odpovědnost za zachování důvěrnosti tohoto hesla. Žádáme vás, abyste heslo nikomu nesdělili.

11. Odkazy na jiné webové stránky a sociální média

Na našich platformách se mohou čas od času vyskytovat odkazy na webové stránky našich partnerských sítí, inzerentů a přidružených společností a obráceně. Pokud na některém z těchto webů na odkaz kliknete, upozorňujeme, že tyto stránky mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a že nepřijímáme žádnou odpovědnost za tyto zásady. Před odesláním svých osobních údajů na těchto webových stránkách zkontrolujte jejich zásady.

12. Změny našich zásad ochrany osobních údajů

V budoucnu můžeme provést jakékoli změny v naší ochraně osobních údajů a tyto změny budou zveřejněny na této stránce. Bude-li to vhodné, budeme vás informovat, nebo si vyžádáme váš souhlas. Na tuto stránku se často vracejte, abyste se seznámili s jakýmikoliv aktualizacemi nebo změnami naší ochrany osobních údajů.

13. Kontakt

Pokud se na nás budete kdykoli chtít obrátit se svými názory k našim postupům ochrany osobních údajů, nebo v případě jakýchkoliv dotazů týkajících se vašich osobních údajů, můžete tak učinit prostřednictvím naší stránky s kontakty nebo zasláním dopisu na adresu uvedenou na začátku tohoto dokumentu.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Předchozí verze

1. Obecné podmínky


1.1 Comuto SA (společnost registrovaná ve Francii pod číslem RCS Paris 491904546), jejíž sídlo se nachází na adrese Avenue de la République 84, Paříž, PSČ 75011, Francie (dále jen „My“) bere vaše soukromí a ochranu osobních údajů velmi vážně. Naše Podmínky ochrany soukromí jsou navrženy tak, aby vám poskytly přehled o našich postupech ohledně shromaždování, zpracování a zpřístupňování vašich osobních údajů, které nám můžete poskytnout na webové stránce a/nebo v mobilní aplikaci https://www.blablacar.cz a stránkách přidružených partnerů, mikrostránkách a podstránkách (dále jen „Stránka”).

1.2 Užíváním této Stránky nebo jakýchkoliv námi poskytovaných služeb souhlasíte se shromažďováním, zpracováním a zpřístupňováním vašich osobních údajů v souladu s těmito Podmínkami ochrany soukromí, jimiž souhlasíte být vázáni, a to společností Comuto SA se sídlem Avenue de la République 84, Paříž, PSČ 75011, Francie, jako správcem osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů nám udělujete na dobu neurčitou, s tím, že vámi může být kdykoliv odvolán, a to zrušením Uživatelského účtu.

2. Způsoby shromažďování osobních údajů


2.1 Můžeme shromažďovat a zpracovávat následující informace a osobní údaje (údaje, které umožňují identifikaci vaší osoby):

2.1.1 údaje vyžadované pro registraci na Stránce nebo za účelem přístupu k jiným námi poskytovaným službám, a to včetně vašeho jména, adresy, data narození a pokud jste Řidič, tak také údajů o vašem Vozidle apod.;

2.1.2 vaši e-mailovou adresu a heslo k Uživatelskému účtu na Stránce;

2.1.3 vaše mobilní telefonní číslo;

2.1.4 záznamy veškeré korespondence mezi vámi a námi;

2.1.5 záznamy o všech vašich rezervacích nebo nabídkách umístěných na Stránku nebo prostřednictvím Stránky;

2.1.6 vaše odpovědi na průzkumy a dotazníky, které můžeme využít pro výzkumné účely;

2.1.7 detaily transakcí, včetně transakcí vámi prováděných prostřednictvím Stránky nebo i jinak. To může zahrnouvat informace a detaily o Cestách (jak popsáno v našich Podmínkách) rezervovaných nebo nabízených prostřednictvím Stránky.

2.1.8 detaily o vašich návštěvách Stránky a obsahu, k němuž přistupujete;

2.1.9 údaje, které od vás můžeme požadovat v připadě hlášení problému se Stránkou.

2.2 Ke shromažďování výše uvedených informací a osobních údajů dochází pouze v případě, že se rozhodnete nám je poskytnout. Nejste povinni nám poskytnout žádné osobní údaje, avšak je možné, že v takovém případě vám nebude umožněno využívat všech služeb, které nabízíme.

2.3 Některé informace též shromažďujeme bez toho, aniž byste je sami aktivně poskytovali, a to prostřednictvím různých technologiíí a metod zahrnujících využití IP adres či souborů cookies. Využitím těchto metod nedochází ke sběru či ukládání vašich osobních údajů.

2.4 BlaBlaCar může moderovat zprávy, které si vyměňujete na Stránce. BlaBlaCar nebude prodávat, přenášet, distribuovat ani předávat vaše zprávy žádné třetí straně bez vašeho svolení, pokud předání informací nepřikazují příslušné právní předpisy.

2.5 IP adresa je číselný údaj přiřazený vašemu počítači poskytovatelem internetového připojení (ISP) za účelem umožnění přístupu k internetu. IP adresa není obecně považována za osobní údaj, protože ve většině případů neidentifikuje konkrétní osobu a může být zpětně vysledována pouze k ISP nebo velké společnosti či organizaci, která vám umožňuje připojení k internetu (jako např. váš zaměstnavatel, pokud jste zrovna v zaměstnání).

2.6 IP adresu využíváme k diagnostice problémů s naším serverem, k hlášení informací o agregaci, za účelem určení nejrychlejší trasy pro připojení vašeho počítače k našemu serveru a za účelem administrace a vylepšování Stránky.

3. Účel zpracování


3.1 Výše uvedené údaje o vaší osobě můžeme zpracovávat za účelem:

3.1.1 zajištění, aby byl obsah stránky zobrazován nejefektivnějším možným způsobem pro vás a váš počítač a přizpůsobení Stránky vašim preferencím;

3.1.2 realizace obecných vylepšení Stránky;

3.1.3 plnění a správy veškerých povinností vyplývajících ze vztahů existujících mezi námi a vámi;

3.1.4 umožnění používat funkcionality Stránky a dalších služeb;

3.1.5 kontaktu s vámi a oznamování změn Stránky nebo Služeb, které nabízíme (kromě případů, kdy nás požádáte, abychom tak nečinili);

3.1.6 realizace vašich plateb;

3.1.7 analýz používání Stránky Uživateli, jakož i pro interní marketingové a výzkumné účely.

3.1.8 zajištění dodržování Podmínek, Zásad správného chování a platných právních předpisů z vaší strany.

3.2 Nebudeme prodávat vaše informace a osobní údaje třetím stranám, ani je využívat pro marketing třetích stran, s výjimkou rozsahu v jakém to je dovoleno použitelným právem.

4. Zpřístupňování vašich osobních údajů


4.1 Žádné osobní údaje, které poskytujete prostřednictvím Stránky, nezpřístupňujeme třetím osobám, s výjimkou následujících případů:

4.1.1 v rámci rezervačního procesu a za účelem poskytování našich Služeb mohou být údaje zpřístupněny Cestujícímu (pokud jste Řidič) nebo Řidiči (pokud jste Cestující);

4.1.2 pokud jsme nuceni zpřístupnit nebo sdílet vaše osobní údaje abychom splnili povinnost vyplývající pro nás z použitelných právních předpisů (například, pokud tato povinnost vyplývá ze soudního příkazu nebo se jedná o oznamovací povinnost u trestných činů, např. podvodu);

4.1.3 za účelem vynucování jakýchkoliv podmínek užití, které jsou použitelné ve vztahu ke Stránce nebo vynucování jakýchkoliv jiných podmínek podmínek nebo dohod ve vztahu k našim Službám;

4.1.4 vaše osbní údaje můžeme sdílet s mezinárodními partnerskými webovými službami s jejichž uživateli jste prostřednictvím Stránky provedli rezervaci nebo pokud jste použili Stránku k interakci se třetí stranou;

4.1.5 vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit třetí straně v rámci prodeje našeho majetku nebo podniku či jeho části, anebo v rámci restrukturalizace či reorganizace našich obchodních aktivit, avšak vždy podnikneme kroky s cílem zajistit, že vaše soukromí bude nadále chráněno;

4.1.6 za účelem ochrany práv, majetku a bezpečnosti Comuto SA, Uživatelů Stránky a jakýchkoliv dalších třetích stran.

4.2 V jiných případech, než jsou případy uvedené výše, nebudeme třetím osobám zpřístupňovat žádné vaše osobní údaje, pokud nám k tomu nedáte výslovný souhlas.

5. Cookies


5.1 Soubor cookie je malý datový soubor uložený lokálně na vašem počítači, který uchovává informace o vašich aktivitách na internetu. Informace v souboru cookie, který užíváme, neobsahují žádné osobní údaje, které poskytujete Stránce.

5.2 Stránka využívá souborů cookies pro sledování procházení Stránky uživatelem, což umožňuje provádět vylepšení založená na reálných informacích o používání. Dále používáme cookies v případě, že jste přihlášeni do některé z našich online služeb, a to pro zachování tohoto přihlášení. Soubor cookie napomáhá tomu, abyste ze Stránky dostali to nejlepší a nám umožňuje poskytovat vám více personalizované služby.

5.3 Pokud dojde k zavření internetového prohlížeče, platnost souboru cookie skončí. Máte možnost přijmout nebo odmítnout používání cookies. Většina internetových prohlížečů automaticky umožňuje používání souborů cookies, avšak pokud chcete, je možné změnit nastavení vašeho prohlížeče, tak aby používání cookies znemožňoval. Pro změnu nastavení vašeho prohlížeče přejděte do pokročilých nastavení.

5.4 Jsme povinni si od vás vyžádat souhlas s užíváním cookies. Na domovské stránce Stránky máme jasné upozornění na užívání souborů cookies. Pokud přes upozornění i nadále pokračujete v užívání Stránky, pokládáme to za souhlas, že jsme oprávněni užívat cookies způsobem uvedeným výše.

5.5 Pokud se rozhodnete odmítnout používání souborů cookies, neovlivní to nijak přístup k většině informací dostupných na Stránce. Může to však způsobit, že nebude možné plné využití našich online služeb.

6. Přístup k osobním údajům, jejich oprava a další práva


6.1 Pokud zjistíte nebo se domníváte, že provádíme zpracování vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty prostřednictvím Stránky, v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení nebo požadovat, abychom odstranili vzniklý stav a osobní údaje blokovali, provedli jejich opravu, doplnili je nebo zlikvidovali. Provedeme veškeré přiměřené kroky, v souladu s našimi povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů, tak aby došlo k nápravě nebo vysvětlení vzniklého stavu.

6.2 Zákon vám dává též právo přístupu k údajům, které jsou o vás zpracovávány. Právo přístupu může být vykonáváno v souladu se zákonem. Pokud si přejete získat detaily o jakýchkoliv osobních údajích, které o vás zpracováváme, obraťte se na nás prosím prostřednictvím naší kontaktní stránky.

6.3 Podnikáme veškeré vhodné kroky za účelem zajištění ochrany vašich osobních údajů, které jsou přenášeny z vašeho počítače na naši Stránku, jakož i za účelem ochrany těchto údajů před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem k nim, zpřístupněním, změnou či zničením. Používáme nejmodernější technologie a šifrovací software k tomu, abychom ochránili vaše osobní údaje a dodržujeme striktní bezpečnostní standardy, tak aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k těmto údajům.

6.4 Tam, kde užíváte hesla, uživatelská jména nebo jiné přístupové prvky Stránky, jste také povinni podniknout přiměřené kroky k jejich ochraně.

7. Jiné webové stránky


7.1 Tato Stránka obsahuje hypertextové odkazy a reference na jiné webové stránky. Berte prosím na vědomí, že tyto Podmínky ochrany soukromí se na takové webové stránky nevztahují.

7.2 Neneseme odpovědnost za ochranu soukromí a postupy webových stránek, které nejsou spravovány námi, a to ani v případě, že jsou přístupné prostřednictvím Stránky. Doporučujeme seznámit se důkladně s podmínkami ochrany soukromí každé webové stránky, kterou navštěvujete a kontaktovat jejího vlastníka či provozovatele, pokud máte jakékoliv obavy či dotazy.

7.3 Dále též pokud jste se dostali na Stránku prostřednictvím webové stránky třetí strany, tak neneseme odpovědnost za ochranu soukromí a postupy majitelů či provozovatelů této stránky a doporučujeme se důkladně seznámit s jejími podmínkami ochrany soukromí a kontaktovat jejího vlastníka či provozovatele, pokud máte jakékoliv obavy či dotazy.

8. Předávání vašich osobních údajů mimo EU


8.1 V rámci služeb, které vám nabízíme prostřednictvím Stránky, mohou být informace a osobní údaje, které nám poskytujete, předávány a ukládány do zemí mimo Evropskou unii (dále jen „EU“). K tomu může dojít například v případě, že některé z našich serverů jsou dočasně umístěny mimo země EU nebo pokud některý z našich dodavatelů služeb má sídlo mimo země EU. Můžeme též sdílet informace a osobní údaje s příslušnými orgány státní správy kdekoliv na světě. Země mimo EU nemusí mít podobnou právní úpravu ochrany osobních údajů jako členské země EU. Pokud dojde k předávání osobních údajů mimo země EU, podnikneme vešekré kroky k zajištění, aby vaše práva na ochranu soukromí byla chráněna způsobem popsaným v těchto Podmínkách ochrany soukromí.

8.2 Pokud používáte Stránku mimo země EU, vaše údaje mohou být předávány mimo EU za účelem poskytnutí požadovaných služeb.

8.3 Poskytnutím vašich osobních údajů souhlasíte s předáváním, ukládáním a zpracováním těchto údajů v zemích mimo EU, a to způsobem popsaným výše.

9. Oznámení o změnách Podmínek ochrany soukromí


Jakékoliv změny našich Podmínek ochrany soukromí budou vždy zveřejněny na Stránce, tak abychom zajistili, že budete seznámeni s tím, jaké údaje shromažďujeme, jak je zpracováváme a za jakých okolností, pokud vůbec, je zpřístupňujeme třetím stranám.

10. Kontaktujte nás


Pokud byste nás kdykoliv chtěli kontaktovat ohledně vašeho názoru na naše postupy v souvislosti s ochranou osobních údajů nebo s požadavkem, který se týká vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit prostřednictvím naší kontaktní stránky nebo poštou na adresu COMUTO SA, 84 avenue de la République, 75011 Paris, FRANCIE. Pokud si už nepřejete dostávat naše novinky BlaBlaNews (marketingový newsletter), klikněte na odhlašovací odkaz, který najdete na konci každého námi zaslaného e-mailu, nebo si přímo změňte nastavení notifikací na vaší stránce v BlaBlaCaru.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte politikou cookies

Nabídni jízdu