Podmínky užití

Verze platná od 5. 4. 2017

1. Předmět

Společnost Comuto SA (dále jen „BlaBlaCar“) vyvinula platformu pro sdílení jízd v automobilu (spolujízdu) přístupnou na internetových stránkách na adrese www.blablacar.cz nebo ve formě mobilních aplikací. Platforma je navržena tak, aby propojila řidiče a cestujícího do daného místa určení s cestujícími, kteří cestuj stejným směrem, takže mohou sdílet Jízdu, a tedy i náklady s tím spojené (dále jen jako „Platforma“).

Účelem těchto podmínek je upravovat přístup a podmínky použití platformy. Pečlivě si je přečtěte. Rozumíte tomu a uznáváte, že společnost BlaBlaCar není stranou žádné dohody, smlouvy ani smluvních vztahů jakékoli povahy, která by vstupovala mezi členy své platformy.

Kliknutím na tlačítko „Přihlásit se přes Facebook“ nebo „Registrace pomocí e-mailové adresy“ potvrzujete, že jste si přečetli a přijali všechny tyto obecné podmínky použití.

2. Definice

V tomto dokumentu:

Inzerát“ znamená inzerát na jízdu zveřejněnou na platformě řidičem;

BlaBlaCar“ je definována v článku 1 výše;

Podmínky“ znamenají tyto podmínky;

Účet“ znamená účet, který musí být vytvořen tak, abyste se stali členem a mohli přistupovat k určitým službám poskytovaným platformou;

Účet na Facebooku“ je definován v článku 3.2 níže;

Řidičem“ se rozumí člen využívající platformu, pomocí níž nabízí přepravu jiným osobám výměnou za příspěvek na náklady, a to na jízdu definovanou samotným řidičem;

Potvrzení rezervace“ má význam uvedený v článku 4.2.1 níže;

Členský obsah“ je definován v článku 11.2 níže;

Členem“ je jakýkoliv jednotlivec, který si založil účet na platformě;

Cestující“ je člen, který přijal nabídku být přepraven řidičem nebo případně osoba, jejímž jménem si člen zarezervoval místo;

Příspěvek na náklady“ znamená u dané jízdy sumu peněz vyžadovanou řidičem a přijatou od cestujícího jako příspěvek na náklady na cestu;

Místem“ se rozumí sedadlo zarezervované cestujícím ve vozidle řidiče;

Platforma“ má význam uvedený v článku 1 výše;

Rezervace“ má význam uvedený v článku 4.2.1. níže;

Službami“ jsou všechny služby poskytované společností BlaBlaCar prostřednictvím platformy;

Webovými stránkami“ se rozumí internetové stránky přístupné na adrese www.blablacar.cz;

Úsek“ má význam uvedený v článku 4.1 výše;

Jízdou“ se rozumí jízda, která je předmětem inzerátu zveřejněného řidičem na platformě a za kterou souhlasí přepravit cestující výměnou za příspěvek na náklady;

Jízda s rezervací“ má význam uvedený v článku 4.2.1 níže;

Jízda bez rezervace“ má význam uvedený v článku 4.2.2 níže;

3. Registrace na platformě a založení účtu

3.1. Podmínky registrace na platformě

Platformu mohou používat jednotlivci ve věku 18 let nebo starší. Registrace na platformě nezletilou osobou je přísně zakázána. Při přístupu, používání nebo registraci na platformě prohlašujete a zaručujete, že je vám 18 let a více.

3.2. Založení účtu

Platforma umožňuje členům zveřejňovat a prohlížet inzeráty a komunikovat mezi sebou, aby si zarezervovali místo. Můžete si prohlížet inzeráty, i když nejste registrováni na platformě. Avšak nemůžete zde zadat žádný inzerát ani si zarezervovat místo, aniž byste si nejprve založili účet a stali se členem.

Chcete-li vytvořit účet, můžete:

 • (i) vyplnit všechna povinná pole v registračním formuláři;
 • (ii) nebo se přihlásit k účtu na Facebooku prostřednictvím naší platformy (dále jen jako „Účet na Facebooku“). Při používání takové funkce rozumíte tomu, že společnost BlaBlaCar bude mít přístup k, bude zveřejňovat na platformě a bude mít určité informace z vašeho účtu na Facebooku. V části „Ověření“ ve vašem profilu můžete kdykoliv odstranit propojení svého účtu s účtem na Facebooku. Chcete-li se dozvědět více o používání údajů z účtu na Facebooku, přečtěte si naše Prohlášení o ochraně osobních údajů a prohlášení na Facebooku.

Před registrací na platformě je nutné si přečíst a přijmout tyto podmínky a Zásady ochrany osobních údajů.

Při vytváření účtu souhlasíte bez ohledu na zvolenou metodu s poskytnutím přesných a pravdivých informací a s tím, že je budete aktualizovat prostřednictvím svého profilu nebo oznámením společnosti BlaBlaCar, aby tak byla zaručena jejich relevance a přesnost po celou dobu vašich smluvních vztahů se společností BlaBlaCar.

V případě registrace e-mailem se zavazujete držet v tajnosti heslo zvolené při vytváření účtu a nikomu jej nesdělit. Pokud ztratíte nebo zveřejníte své heslo, zavazujete se ihned informovat společnost BlaBlaCar. Vy sami nesete zodpovědnost za používání svého účtu třetími osobami, pokud jste výslovně neupozornili společnost BlaBlaCar na ztrátu, podvodné užití třetí osobou nebo prozrazení hesla třetí osobě.

Souhlasíte, že nebudete pod svou vlastní identitou ani pod identitou třetích stran vytvářet ani používat jiný účet než ten, který jste původně vytvořili.

3.3. Ověření

Společnost BlaBlaCar může pro účely transparentnosti, zvýšení důvěry, nebo prevence či odhalování podvodů zřídit systém pro ověření některých informací, které poskytujete na svém profilu. To je zejména případ, kdy zadáte své telefonní číslo nebo nám poskytnete svůj doklad totožnosti.

Uznáváte a přijímáte, že jakýkoliv odkaz na platformě nebo ve službách na „ověřené“ informace nebo jakýkoli podobný termín znamená pouze to, že určitý člen úspěšně prošel stávajícím ověřovacím postupem na platformě nebo ve službách s cílem poskytnout vám více informací o daném členovi, u něhož zvažuje spolujízdu. Společnost BlaBlaCar nemůže zaručit pravdivost, spolehlivost ani platnost informací během procesu ověřování.

4. Využívání služeb

4.1. Zveřejňování inzerátů

Jako člen a za předpokladu, že splňujete podmínky níže, můžete vytvářet a zveřejňovat inzeráty na platformě zadáním informací o jízdě, kterou máte v úmyslu provést (datum/čas, sběrná místa a příjezd, počet nabízených míst, možnosti k dispozici, výše příspěvku na náklady atd.).

Při zveřejnění svého inzerátu můžete uvést místa, v nichž souhlasíte zastavit, vyzvednout nebo vysadit cestující. Úseky jízdy mezi těmito místy, mezi jedním z těchto míst a sběrným místem či místem určení jízdy představují „úseky“.

Jste oprávněni zveřejnit inzerát pouze v případě, že splňuje všechny tyto podmínky:

 • (i) máte platný řidičský průkaz;
 • (ii) nabízíte pouze inzeráty pro vozidla, která vlastníte nebo používáte s výslovným souhlasem vlastníka, a ve všech případech jste oprávněni používat vozidlo k účelům spolujízdy;
 • (iii) jste i nadále hlavním řidičem vozidla uvedeného v inzerátu;
 • (iv) vozidlo má platné pojištění třetích stran, především povinné ručení;
 • (v) nemáte žádné kontraindikace ani zdravotní nezpůsobilost k řízení;
 • (vi) vozidlo, které máte v úmyslu použít k jízdě, je osobním vozidlem se 4 koly a maximálně 7 sedadly;
 • (vii) nehodláte na platformě zveřejnit další inzerát na stejnou jízdou;
 • (viii) nenabízíte více míst, než je počet dostupných sedadel ve vozidle;
 • (ix) všechna poskytovaná místa mají bezpečnostní pás, i když je vozidlo schváleno se sedadly bez bezpečnostního pásu;
 • (x) používáte vozidlo v dobrém technickém stavu, které je v souladu s platnými právními předpisy a zvyklostmi, zejména s aktuálním dokladem o STK.

Uznáváte, že jste výhradně odpovědní za obsah inzerátu, který zveřejníte na platformě. V důsledku tak vyjadřujete a zaručujete správnost a pravdivost všech informací obsažených ve vašem inzerátu a zavazujete se, že provedete jízdu za podmínek popsaných ve vašem inzerátu.

Pokud je vámi zadaný inzerát v souladu s podmínkami, bude zveřejněn na platformě, a tudíž se zobrazí členům a všem návštěvníkům, a to i nečlenům provádějícím vyhledávání na platformě nebo na internetových stránkách či v mobilních aplikacích partnerů společnosti BlaBlaCar. Společnost BlaBlaCar si vyhrazuje právo dle svého uvážení a bez předchozího upozornění kdykoliv nezveřejnit či odstranit jakýkoliv inzerát, který nebude v souladu s podmínkami, nebo který bude považován za škodlivý pro pověst společnosti, platformy nebo služeb.

Uznáváte a přijímáte, že je na uvážení společnosti BlaBlaCar, která kritéria budou přijata v úvahu při klasifikaci a pořadí zobrazení vašeho inzerátu mezi ostatními inzeráty.

4.2. Rezervace místa

Metody rezervace místa závisí na povaze plánované jízdy. U některých jízd zřídila společnost BlaBlaCar on-line rezervační systém.

4.2.1. Jízda s rezervací

Společnost BlaBlaCar zřídila systém pro on-line rezervaci míst („rezervace“) u některých jízd nabízených na platformě („Jízdy s možností rezervace“).

Způsobilost určité jízdy pro rezervační systém je na uvážení společnosti BlaBlaCar, která si vyhrazuje právo kdykoliv tyto podmínky změnit.

Když má cestující zájem o určitý inzerát na základě rezervace, může odeslat on-line požadavek na rezervaci. Tento požadavek je buď (i) automaticky přijat (v případě, že řidič zvolil tuto možnost při zveřejnění svého inzerátu) nebo (ii) bude přijat ručně řidičem. Po ověření požadavku na rezervaci řidičem obdrží cestující (je-li požadavek přijatý) potvrzení o rezervaci (dále jen „Potvrzení rezervace“).

Pokud jste řidič a vybrali jste možnost ručního potvrzení žádosti o rezervaci při zveřejnění inzerátu, jste povinni odpovědět na žádost o rezervaci ve lhůtě stanovené cestujícím při odeslání žádosti o rezervaci. Jinak žádost o rezervaci automaticky vyprší.

V okamžiku potvrzení rezervace vám společnost BlaBlaCar zašle telefonní číslo řidiče (pokud jste cestující) nebo číslo cestujcího (pokud jste řidič). Následně nesete výhradní zodpovědnost za realizaci smlouvy vůči dalšímu členovi.

4.2.2. Jízda bez rezervace

U jízd, na něž se nevztahuje on-line systém pro rezervace míst („Jízdy bez rezervace“) nabízí společnost BlaBlaCar službu, pomocí níž může cestující poslat zprávu řidiči o jízdě, o níž může mít cestující zájem. V okamžiku odeslání této zprávy vám společnost BlaBlaCar zašle telefonní číslo řidiče (pokud jste cestující) nebo číslo cestujícího (pokud jste řidič), pokud člen souhlasil se zobrazením svého telefonního čísla. Následně jste výhradně zodpovědní za přípravu podrobností o jízdě pro dalšího člena a vy sami přebíráte rizika spojená se zrušením, změnou podrobností o jízdě a nezaplacením příspěvku na náklady.

4.2.3. Pojmenovaný charakter rezervace míst a podmínky užití služeb jménem třetí strany

Jakékoliv užití služeb v roli cestujícího nebo řidiče souvisí s určitým jménem. Řidič a cestující musí odpovídat identitě sdělené společnosti BlaBlaCar a ostatním členům podílejících se na jízdě.

Společnost BlaBlaCar nicméně umožňuje svým členům, aby rezervovali jedno nebo více míst pro třetí stranu. V tomto případě se zavazujete, že řidiči v okamžiku rezervace nebo při odesílání zprávy řidičovi (v případě jízdy bez rezervace) přesně sdělíte křestní jména, věk a telefonní číslo osoby, jejímž jménem rezervujete určité místo. Je přísně zakázáno rezervovat místo pro nezletilé osoby mladší 13 let, které cestují samy. V případě, že provádíte rezervaci místa pro nezletilou osobu ve věku nad 13 let, která cestuje sama, zavazujete se vyžádat si předchozí souhlas řidiče a poskytnout mu řádně vyplněný a podepsaný souhlas zákonných zástupců této osoby.

Kromě toho je tato platforma určena pro rezervaci míst pro jednotlivce. Je zakázáno rezervovat místa pro přepravu jakýkoli objektů, balíčků, osamoceně přepravovaných zvířat nebo jakýchkoliv materiálních položek.

Dále je zakázáno zveřejňovat inzerát na jiné řidiče, než na vás samotné.

4.3. Systém hodnocení

4.3.1. Provoz

Společnost BlaBlaCar vám doporučuje napsat hodnocení o řidiči (pokud jste cestující) nebo o cestujícím (pokud jste řidič), s nimiž jste sdíleli danou jízdu, nebo s kým jste měli sdílet jízdu. Není však dovoleno, abyste napsali hodnocení o dalším cestujícím, pokud jste byli sami cestujícím, nebo o členovi, s nímž jste necestovali, nebo s nímž jste neměli cestovat.

Vaše hodnocení a hodnocení napsané jiným členem o vás, pokud existují, se zobrazují a zveřejňují na platformě pouze po uplynutí jedné z těchto lhůt, přičemž vybranou variantou je kratší lhůta: (i) ihned poté, co jste oba napsali hodnocení, nebo (ii) po dobu 14 dnů po prvním hodnocení.

Máte možnost reagovat na určité hodnocení, které jiný člen napsal na vašem profilu po 14denní prodlevě po datu přijetí hodnocení, pokud obdržíte hodnocení 1, 2 nebo 3 body. Hodnocení a vaše odpověď, nastane-li taková situace, budou zveřejněny na vašem profilu.

4.3.2. Moderování

Uznáváte a přijímáte skutečnost, že společnost BlaBlaCar si vyhrazuje právo nezveřejnit nebo vymazat jakoukoli recenzi, jakoukoliv otázku, jakýkoliv komentář nebo odpověď, pokud to bude považovat za porušení těchto podmínek.

4.3.3. Omezení

Společnost BlaBlaCar si vyhrazuje právo pozastavit váš účet, omezit přístup ke službám, nebo ukončit tyto podmínky v případě, že (i) jste obdrželi alespoň tři hodnocení a (ii) průměrná známka z obdržených hodnocení je nižší nebo rovna 3.

5. Finanční podmínky

5.1. Příspěvek na náklady

Příspěvek na náklady je určen vámi, řidičem, na vaši výhradní zodpovědnost. Je přísně zakázáno jakýmkoliv způsobem finančně profitovat z používání naší platformy. V důsledku souhlasíte s tím, že omezíte příspěvek na náklady vůči cestujícím jen na výši skutečných nákladů na jízdu. Jinak ponesete sami rizika na změnu charakteru transakce provedené prostřednictvím platformy.

Při zveřejnění inzerátu navrhne společnost BlaBlaCar částku příspěvku na náklady, v rámci níž jsou vzaty v úvahu především povaha jízdy a ujetá vzdálenost. Tato částka je uvedena pouze jako vodítko a je jen na vás, abyste ji zvýšili nebo snížili při uvážení skutečně vzniklých nákladů na jízdu. Aby nedocházelo ke zneužívání, společnost BlaBlaCar omezuje možnost úpravy příspěvku na náklady.

5.2. Zaokrouhlení

Uznáváte a přijímáte, že společnost BlaBlaCar může na základě svého výhradního uvážení zaokrouhlit nahoru nebo dolů částku příspěvku na náklady.

5.3. Zaplacení příspěvku na náklady řidiči

Cestující se zavazuje zaplatit příspěvek na náklady řidiči nejpozději na výstupním místě.

Řidič se zavazuje, že nebude vyžadovat žádné platby celého nebo části příspěvku na náklady před uskutečněním jízdy.

6. Nekomerční a neobchodní účel služeb a platformy

Souhlasíte s tím, že budete používat služby a platformu jen za účelem navázání kontaktu s lidmi, kteří s vámi chtějí sdílet jízdu, na neobchodním a nekomerčním základě.

Jako řidič souhlasíte s tím, že nebudete požadovat příspěvek na náklady vyšší než skutečně vzniklé náklady a kvůli nimž by mohl být generován zisk, přičemž upřesňujeme, že v rámci sdílení nákladů ponesete jako řidič svoji vlastní část nákladů vzniklých při jízdě. Jste sami zodpovědní za výpočet nákladů, které vám mohou při jízdě vzniknout a za kontrolu, že požadovaná částka od vašich cestujících nepřekračuje náklady skutečně vzniklé (bez vašeho podílu na nákladech).

Společnost BlaBlaCar si vyhrazuje právo pozastavit váš účet v případě, že používáte vozidlo se šoférem nebo jiné obchodní vozidlo či taxi nebo služební vozidlo, a vzhledem k tomu generujete zisk z platformy. Zavazujete se poskytnout společnosti BlaBlaCar na její prosté vyžádání kopii osvědčení o registraci svého vozu a/nebo jiný doklad potvrzující, že jste oprávněni používat toto vozidlo na platformě a z této platformy negenerujete žádný zisk.

Společnost BlaBlaCar si rovněž vyhrazuje právo pozastavit váš účet, omezit přístup ke službám, nebo ukončit tyto podmínky v případě, že na platformě provozujete aktivity, kdy vzhledem k povaze nabízených jízd, jejich frekvenci, počtu převážených cestujících a požadovaných příspěvků na náklady vzniká situace, při níž generujete zisk, nebo z jakéhokoliv důvodu, kdy je společnosti BlaBlaCar patrné, že generujete na platformě zisk.

7. Zrušení

Dojde-li před odjezdem ke zrušení a kvůli cestujícímu je zrušeno místo či místa, budou taková místa automaticky zpřístupněna ostatním cestujícím, kteří je mohou rezervovat on-line a v souladu s tím podléhají těmto podmínkám.

8. Chování uživatelů platformy a členů

8.1. Závazky všech uživatelů platformy

Uznáváte, že jste výhradně zodpovědní za dodržování veškerých zákonů, předpisů a povinností týkajících se využívání platformy.

Kromě toho se při použití platformy a při jízdách zavazujete k tomuto:

 • (i) nebudete využívat platformu k profesionálním, komerčním nebo výdělečným účelům;
 • (ii) nebudete odesílat společnosti BlaBlaCar (zejména po vytvoření nebo aktualizaci svého účtu) nebo ostatním členům žádné nepravdivé, zavádějící, škodlivé nebo podvodné informace;
 • (iii) nebudete mluvit ani se chovat ani nezveřejňovat žádný obsah na platformě způsobem, který je hanlivý, poškozující, obscénní, pornografický, vulgární, urážlivý, agresivní, nemístný, nevyžádaný, násilný, výhružný, obtěžující, rasově motivovaný nebo se sexuálními konotacemi, podněcuje k násilí, diskriminaci nebo nenávisti, povzbuzuje činnosti nebo použití zakázaných látek nebo je obecněji v rozporu s cíli této platformy a které by mohl porušovat práva společnosti BlaBlaCar nebo třetí strany nebo je v rozporu s dobrými mravy;
 • (iv) neporušíte práva ani pověst společnosti BlaBlaCar, zejména jejího práva duševního vlastnictví;
 • (v) nezaložíte si na platformě více než jeden účet a nezaložíte si účet jménem třetí strany;
 • (vi) nebudete se snažit obcházet on-line rezervační systém platformy, zejména se nebudete pokoušet odeslat jinému členovi své kontaktní údaje, aby tak rezervace proběhla mimo platformu;
 • (vii) nebudete kontaktovat jiného člena, a to zejména prostřednictvím platformy, za jiným účelem, než je vymezení podmínek pro spolujízdu;
 • (viii) budete respektovat tyto podmínky a zásady ochrany osobních údajů.

8.2. Závazky řidičů

Jako řidič se navíc při použití platformy zavazujete k tomuto:

 • (i) budete dodržovat veškeré zákony a předpisy vztahující se na jízdu vozidlem, zejména budete mít pojištění občanskoprávní odpovědnosti (povinné ručení) platné v době jízdy a budete držitelem platného řidičského průkazu;
 • (ii) ověříte si, že se vaše pojištění vztahuje na sdílení automobilů a že vaši cestující jsou považováni za třetí osoby ve vašem vozidle, a jsou proto kryty pojištěním po celou dobu jízdy, i když překračují hranice;
 • (iii) nepodstoupíte žádné riziko při jízdě, nepřijmete žádný produkt, který by mohl omezit vaši pozornost a vaši schopnost řídit ostražitě a zcela bezpečně;
 • (iv) inzeráty budete zveřejňovat pouze na jízdy, které skutečně plánujete;
 • (v) uskutečníte jízdu, jak je popsáno v inzerátu (zejména s ohledem na použití nebo nepoužití dálnice) a budete respektovat časy a místa odsouhlasená s ostatními členy (zejména dodržení nástupního a výstupního místa);
 • (vi) nevezmete více cestujících než je počet míst k sezení uvedených v inzerátu;
 • (vii) budete používat vozidlo v dobrém stavu, které je v souladu s platnými právními předpisy a zvyklostmi, zejména s aktuálním osvědčením o technické způsobilosti vozidla (STK);
 • (viii) předložíte společnosti BlaBlaCar nebo jakémukoliv cestujícímu, který o to požádá, svůj řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla, potvrzení o pojištění, vaše osvědčení o technické způsobilosti vozidla (STK) a jakýkoliv doklad prokazující vaši schopnost používat vozidlo jako řidič na platformě;
 • (ix) v případě zpoždění nebo změny času nebo jízdy budete neprodleně informovat své cestující;
 • (x) v případě přeshraniční jízdy budete mít připraven pro cestující a jakékoliv jiné orgány, které vás mohou požádat, jakýkoli dokument dokládající vaši identitu a vaše právo k překročení hranice;
 • (xi) počkáte na cestující na dohodnutém místě setkání po dobu nejméně 15 minut po dohodnutém čase;
 • (xii) nebudete zveřejňovat inzerát související s vozidlem, které vám nepatří nebo které nejste oprávněni používat pro účely spolujízdy;
 • (xiii) zajistíte, aby vás mohli kontaktovat vaši cestující telefonicky na čísle registrovaném ve vašem profilu;
 • (xiv) nebudete prostřednictvím platformy generovat žádný zisk;
 • (xv) nemáte žádnou kontraindikaci ani zdravotní nezpůsobilost k řízení;
 • (xvi) budete se během jízdy přiměřeně a zodpovědně chovat v souladu s myšlenkou spolujízdy;
 • (xvii) nebude odmítat žádné rezervace na základě rasy, barvy pleti, etnického původu, národnosti, náboženství, sexuální orientace, rodinného stavu, zdravotního postižení, fyzického vzhledu, rodinného stavu, těhotenství, zvláštní zranitelnost vzhledem k ekonomické situaci, jména, bydliště, zdraví, politického přesvědčení, věku.
 • (xviii) zajistíte, aby vás mohli kontaktovat vaši cestující telefonicky na čísle registrovaném ve vašem profilu, a to i na místě setkání

8.3. Závazky cestujících

Využijete-li platformy jako cestující, zavazujete s k tomuto:

 • (i) budete se odpovídajícím způsobem během jízdy chovat tak, abyste nerozptylovali řidiče a nebránili mu v soustředění ani nerušili klid a pohodu ostatních cestujících;
 • (ii) budete respektovat vozidlo řidiče a jeho čistotu;
 • (iii) v případě zpoždění ihned informujete řidiče;
 • (iv) zaplatíte řidiči dohodnutý příspěvek na náklady;
 • (v) počkáte na řidiče v místě setkání po dobu nejméně 15 minut po dohodnutém termínu;
 • (vi) předložíte společnosti BlaBlaCar nebo kterémukoliv řidiči, který o to požádá, váš občanský průkaz nebo jakýkoli jiný doklad prokazující svoji totožnost;
 • (vii) během jízdy nebudete převážet žádný předmět, zboží, látky ani zvířata, která by mohla bránit v jízdě a koncentraci řidiče, nebo by jejich povaha, držení nebo přeprava byla v rozporu s platnými právními předpisy;
 • (viii) v případě přeshraniční jízdy budete mít připraven pro řidiče a jakékoliv jiné orgány, které vás mohou požádat, jakýkoli dokument dokládající vaši identitu a vaše právo k překročení hranice;
 • (ix) zajistíte, aby vás mohli kontaktovat vaši cestující telefonicky na čísle registrovaném ve vašem profilu, včetně místa setkání.

V případě, že provedete rezervaci na jedno nebo více míst pro třetí stranu, tak v souladu s ustanovením článku 4.2.3 výše zaručujete, že tato třetí strana bude respektovat ustanovení v tomto článku a obecně tyto podmínky. Společnost BlaBlaCar si vyhrazuje právo pozastavit váš účet, omezit přístup ke službám, nebo ukončit tyto podmínky v případě porušení třetí stranou, na jejíž jméno jste rezervovali místo na základě těchto podmínek.

9. Pozastavení účtů, omezení přístupu a ukončení

Své smluvní vztahy se společností BlaBlaCar můžete ukončit kdykoliv, bez nákladů a bez udání důvodu. To provedete v části „Uzavřít můj účet“ ve vašem profilu.

V případě, že (i) porušíte tyto podmínky včetně, avšak výhradně vašich závazků v roli člena, které jsou uvedeny v článcích 6 a 8 výše, (ii) překročíte limit uvedený v článku 4.3.3 výše nebo (iii) pokud má společnost BlaBlaCar oprávněný důvod se domnívat, že je to nezbytné k ochraně bezpečnosti a integrity této společnosti, jejích členů nebo třetích osob nebo za účelem předcházení podvodům či vyšetřování, vyhrazuje si společnost BlaBlaCar právo:

 • (i) ihned a bez předchozího upozornění ukončit podmínky vázající vás ke společnosti BlaBlaCar ; a/nebo
 • (ii) zabránit zveřejnění nebo odstranit jakékoli hodnocení, inzerát, zprávu, obsah, žádost o rezervaci nebo jakýkoliv obsah, který jste odeslali prostřednictvím platformy; a/nebo
 • (iii) omezit váš přístup a vaše užívání platformy; a/nebo
 • (iv) dočasně nebo trvale pozastavit váš účet.

Je-li to nezbytné, budete upozorněni na zavedení takového opatření, abychom vám umožnili situaci vysvětlit společnosti BlaBlaCar. Společnost BlaBlaCar rozhodne na základě vlastního uvážení, zda zavedená opatření zruší.

10. Osobní údaje

V souvislosti s používáním platformy bude společnost BlaBlaCar shromažďovat a zpracovávat některé z vašich osobních údajů. Při využívání platformy, a když se registrujete jako člen, uznáváte a souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů společností BlaBlaCar v souladu s platnými právními předpisy a ustanoveními v Zásadách ochrany osobních údajů.

11. Duševní vlastnictví

11.1. Obsah publikovaný společností BlaBlaCar

V závislosti na obsahu poskytovaném jejími členy je společnost BlaBlaCar jediným držitelem veškerých práv k duševnímu vlastnictví vztahujících se k této službě, platformě, jejímu obsahu (zejména texty, obrázky, vzory, loga, videa, zvuky, data, grafika) a na software a databáze, pomocí nichž je zajištěn provoz této platformy.

Společnost BlaBlaCar vám uděluje nevýhradní, osobní a nepřenosné právo na používání platformy a služeb k osobnímu a soukromému použití na nekomerčním základě a v souladu s cíli platformy a služeb.

Je zakázáno jakkoliv jinak využívat nebo těžit z platformy a služeb a jejich obsahu bez předchozího písemného souhlasu společnosti BlaBlaCar. Obzvláště je zakázáno:

 • (i) reprodukování, úpravy, přizpůsobení, distribuce, veřejná prezentace a šíření platformy, služeb a obsahu s výjimkou výslovného svolení společnosti BlaBlaCar;
 • (ii) dekompilace a reverzní inženýrství platformy nebo služeb s výjimkami stanovenými v platných textech;
 • (iii) extrahování nebo pokus o extrahování (zejména při použití robotů pro dolování dat nebo jiných podobných nástrojů pro sběr dat) podstatné části údajů platformy.

11.2. Vámi zveřejněný obsah na platformě

Za účelem umožnění poskytování služeb a v souladu s účelem platformy udělujete společnosti BlaBlaCar nevýhradní licenci k používání obsahu a údajů, které poskytujete v rámci svého používání služeb (dále jen váš „Členský obsah“). Aby společnost BlaBlaCar mohla distribuovat obsah přes digitální sítě a v souladu s jakýmkoli komunikačním protokolem (zejména internet a mobilní sítě) a poskytnout tento obsah platformy veřejnosti, poskytujete společnosti BlaBlaCar oprávnění pro celý svět a po celou dobu trvání svých smluvních vztahů se společností BlaBlaCar reprodukovat, reprezentovat, přizpůsobovat a překládat váš členský obsah takto:

 • (i) poskytujete společnosti BlaBlaCar oprávnění reprodukovat celý nebo část vašeho členského obsahu na jakémkoliv digitálním záznamovém médiu, ať už známém nebo dosud neznámém, a to zejména na libovolném serveru, pevném disku, na paměťové kartě nebo jakýchkoliv jiných rovnocenných médiích, v jakémkoli formátu a jakýmkoliv způsobem, ať už známým nebo dosud neznámým, a to v rozsahu nezbytném pro jakékoli operace ukládání, zálohování, přenosu nebo stahování související s fungováním platformy a poskytováním služeb;
 • (ii) poskytujete společnosti BlaBlaCar oprávnění přizpůsobit a přeložit členský obsah a reprodukovat tyto úpravy na jakýchkoliv digitálních médiích, současných i budoucích uvedených v bodě (i), s cílem poskytovat služby, a to zejména v různých jazycích. Toto právo zahrnuje především možnost provést změny formátování vašeho členského obsahu s ohledem na vaše morální práva, za účelem respektování grafického charakteru platformy a/nebo aby to bylo technicky slučitelné s ohledem na zveřejnění prostřednictvím platformy.

12. Role společnosti BlaBlaCar

Platforma představuje online platformu pro navazování kontaktů, prostřednictvím níž mohou členové vytvářet a zveřejňovat inzeráty na jízdy pro účely spolujízdy. Tyto inzeráty si mohou zejména prohlížet i ostatní členové, aby tak zjistili podmínky jízdy a případně si přímo zarezervovali místo ve vozidle u člena, který zveřejnil inzerát na platformě.

Při použití platformy a při přijetí těchto podmínek uznáváte, že společnost BlaBlaCar není stranou jakékoli dohody uzavřené mezi vámi a ostatními členy za účelem sdílení nákladů souvisejících s jízdou.

Společnost BlaBlaCar nemá žádnou kontrolu nad chováním svých členů a uživatelů platformy. Společnost nevlastní, nevyužívá, nedodává ani nespravuje vozidla, která jsou předmětem inzerátů a na platformě nenabízí žádné jízdy.

Uznáváte a přijímáte skutečnost, že společnost BlaBlaCar nemá kontrolu nad platností, pravdivostí nebo zákonností nabízených inzerátů, míst a jízd. Ve své roli prostředníka při sdílení automobilů společnost BlaBlaCar neposkytuje žádné dopravní služby a nepůsobí ve funkci přepravce; role společnosti BlaBlaCar je omezena na usnadnění přístupu k platformě.

Členové (řidiči i cestující) jednají na základě své výlučné a plné odpovědnosti.

V roli zprostředkovatele nemůže být společnost BlaBlaCar činěna zodpovědnou za skutečné provedení jízdy, a to zejména kvůli těmto důvodům:

 • (i) chybné údaje uvedené řidičem v inzerátu nebo jakýmkoli jiným způsobem s ohledem na danou jízdu a její podmínky;
 • (ii) zrušení nebo změna jízdy členem;
 • (iii) nezaplacení příspěvku na náklady pro cestující v rámci jízdy;
 • (iv) chování členů v průběhu, před nebo po jízdě.

13. Provoz, dostupnost a funkčnost platformy

Společnost BlaBlaCar se v maximální míře snaží, aby platforma byla přístupná 7 dní v týdnu po 24 hodin denně. Avšak přístup k platformě může být dočasně pozastaven, a to bez předchozího upozornění, z důvodu technické údržby, migrace nebo aktualizace provozu nebo v důsledku výpadků nebo omezení souvisejících s provozem sítě.

Kromě toho si společnost BlaBlaCar vyhrazuje právo změnit nebo pozastavit celý nebo část přístupu k platformě nebo jejím funkcím na základě vlastního uvážení, dočasně nebo trvale.

14. Změny podmínek

Tyto podmínky a dokumenty uvedené pomocí odkazu vyjadřují úplnou dohodu mezi vámi a společností BlaBlaCar co do vašeho používání služeb. Jakýkoliv jiný dokument, zejména jakákoliv zmínka na platformě (často pokládané dotazy atd.), jsou pouze informativního charakteru.

Společnost BlaBlaCar může tyto podmínky upravit, aby je přizpůsobila svému technologickému a komerčním prostředí a platným právním předpisům. Jakékoliv změny těchto podmínek budou zveřejněny na platformě se zmínkou o dni nabytí účinnosti. Společnost BlaBlaCar vás upozorní před tím, než podmínky vstoupí v platnost.

15. Rozhodné právo – spor

Tyto podmínky jsou psány v češtině a podléhají českému právu.

Bude-li to nutné, můžete také své stížnosti týkající se naší platformy nebo našich služeb předložit na portálu pro rozhodčí řešení sporů umístěné on-line Evropskou komisí. K dispozici je zde. Evropská komise zašle stížnost příslušnému národnímu ombudsmanovi. V souladu s pravidly platnými pro rozhodčí řízení jste povinni před jakoukoliv žádostí o rozhodčí řízení oznámit společnosti BlaBlaCar písemně jakýkoliv spor za účelem nalezení smírného řešení.

16. Zákonné upozornění

Platforma je zveřejněna společností Comuto SA, což je společnost s ručením omezeným se základním kapitálem 131 962 087 eur, zapsaná v obchodním rejstříku města Paříže pod číslem 491.904.546 (DPH: FR76491904546), se sídlem na adrese 84, avenue de la République, 75011 Paris (Francie), zastoupená Frédéricem Mazzellou, ředitelem pro publikování webových stránek.

Web je hostován na serverech společnosti Comuto SA.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na společnost Comuto SA pomocí tohoto kontaktního formuláře.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Předchozí verze

1. Obecné podmínky použití


1.1 Rozsah a definice


Tyto obecné podmínky užití se vztahují na veškeré služby poskytované společností Comuto SA (společnost registrovaná ve Francii pod číslem RCS Paris 491904546), jejíž sídlo se nachází na adrese Avenue de la République 84, Paříž, PSČ 75011, Francie (dále jen “BlaBlaCar”).

BlaBlaCar vlastní a provozuje webovou stránku: https://www.blablacar.cz

Definice

Pojmem “BlaBlaCar“ se rozumí Comuto SA, společnost poskytující prostřednictvím Stránky párovací služby pro spolujízdu, jakož i všichni její partneři, skupina nebo přidružené společnosti.

Pojmem “Podmínky” se rozumí tyto obecné Podmínky užití, a to včetně Podmínek ochrany soukromí.

Pojmem „Příspěvek“ se rozumí finanční částka stanovená Řidičem ve vztahu k Cestě, která je placena Cestujícím jako příspěvek na náklady Cesty.

Pojmem „Řidič“ se rozumí osoba užívající Stránku za účelem nabízení Spolujízdy a přepravy Cestujícího do stanovené destinace, ve smluvený čas, a to výměnou za Příspěvek.

Pojmem „Cestující“ se rozumí osoba, která si sjednala s Řidičem prostřednictvím Služby Cestu.

Pojmem “Spolujízda” se rozumí sdílení Vozidla pro Cestu, kdy Řidič přepravuje Cestujícího výměnou za Příspěvek.

Pojmem „Služba“ se rozumí jakákoliv služba poskytovaná prostřednictvím Stránky jakémukoliv Uživateli.

Pojmem „Stránka“ se rozumí https://www.blablacar.cz a jakékoliv další webové stránky nebo související mobilní či jiné aplikace vydávané, spravované nebo provozované výhradně BlaBlaCar, případně spojení s dalšími, kteří nabízejí podobné služby, a to včetně veškerých mikrostránek nebo podstránek dostupných skrze tyto webové stránky či aplikace.

Pojmem “Cesta“ se rozumí konkrétní cesta ve vztahu k níž se Řidič a Cestující prostřednictvím Stránky dohodli na uskutečnění transakce.

Pojmem „Uživatel“ se rozumí Cestující, Řidič nebo jakýkoliv jiný uživatel Stránky.

Pojmem „Uživatelský účet“ se rozumí účet na Stránce založený Uživatelem a užívaný za účelem přístupu ke Službě poskytované Stránkou.

Pojmem “Vozidlo” se rozumí vozidlo nabízené Řidičem pro Spolujízdu.

1.2 Přijetí podmínek


Tyto Podmínky se vztahují na jakékoliv užívání Stránky. Použitím Stránky Uživatelé přijímají tyto Podmínky v celém rozsahu, a to i v případech, kdy si Uživatel nevytvoří Uživatelský účet.

Přístup ke Službě nebude Uživateli umožněn, aniž by Podmínky byly přijaty v celém rozsahu. Žádný Uživatel není oprávněn přijmout pouze část Podmínek. Podmínky Uživatele zavazují po dobu užívání Stránky a jakékoliv Služby, a to včetně vedení Uživatelského účtu. Uživatel může Podmínky kdykoliv vypovědět, s tím, že je povinen zrušit svůj Uživatelský účet a není nadále oprávněn využívat jakýchkoliv služeb poskytovaných prostřednictvím Stránky. Všichni Uživatelé souhlasí, že jejich osobní údaje mohou být zpracovávány v souladu s Podmínkami ochrany soukromí https://www.blablacar.cz/blablalife/o-nas/ochrana-osobnich-udaju.

V případě, že Uživatel poruší jakýkmkoliv způsobem Podmínky, vyhrazuje si BlaBlaCar právo zrušit příslušný Uživatelský účet a pozastavit nebo zrušit Uživateli přístup ke Službám, a to bez předchozího upozornění.

Smlouva o poskytnutí Spolujízdy se uzavírá mezi Řidiči a Cestujícími a BlaBlaCar není stranou takových ujednání či smluv.

Cílem těchto Podmínek je stanovit závazná práva a povinnosti mezi Uživateli.

1.3 Změna Podmínek, Stránky a Služby


BlaBlaCar si vyhrazuje právo kdykoliv měnit tyto Podmínky. Navíc je BlaBlaCar oprávněn měnit či doplňovat Služby poskytované prostřednictvím Stránky, funkcionalitu Stránky a/nebo vzhled a styl Stránky, a to bez předchozího upozornění a odpovědnosti vůči Uživatelům.

Jakékoliv změny Stránky, Služeb nebo Podmínek vstupují v platnost okamžikem zveřejnění na Stránce.

Užívání jakýchkoliv Služeb poskytovaných prostřednictvím Stránky Uživateli po zveřejnění změněných Podmínek bude považováno za souhlas se změněným zněním Podmínek. Změny se nedotknou rezervací provedených před zveřejněním změněných Podmínek. V případě nesouhlasu se změnami Podmínek může Uživatel kdykoliv tyto Podmínky vypovědět, s tím, že je povinen zrušit svůj Uživatelský účet a není nadále oprávněn využívat jakýchkoliv služeb poskytovaných prostřednictvím Stránky.

2. Užívání Služby


2.1 Uživatelský účet a přesnost údajů

Za účelem užívání Služeb si musí každý Uživatel vytvořit Uživatalský účet a souhlasit s poskytnutím osobních údajů požadovaných BlaBlaCar. Požadovány budou od Uživatelů zejména jméno, příjmení, věk, oslovení (titul), platné telefonní číslo a e-mailovou adresu. Stránka je určena k užívání pouze osobami, které dosáhly v době registrace věku alespoň 18 let.

Uživatelé souhlasí a zavazují se, že veškeré informace, včetně osobních údajů, které poskytují BlaBlaCar při založení Uživatelského účtu a kdykoliv jindy, budou ve všech ohledech pravdivé, úplné a přesné. Uživatelé dále též souhlasí, že veškeré informace předané BlaBlaCar nebo zveřejněné na Stránce v souvislosti s jakoukoliv Cestou, Vozidlem či Spolujízdou obecně, budou pravdivé, úplné a přesné.

BlaBlaCar nenese žádnou odpovědnost vůči kterémukoliv Uživateli v případě, že jakékoliv informace poskytnuté Uživatelem (pro vyloučení pochybnosti se uvádí, že též jiným Uživatelem) jsou neúplné, matoucí nebo podvodné.

S výjimkou výslovného svolení ze strany BlaBlaCar jsou Uživatelé oprávněni k založení pouze jednoho Uživatelského účtu na Uživatele. Uživatelský účet nesmí být založen jménem jiné osoby nebo se za Uživatelský účet jiné osoby vydávat.

Jakékoliv porušení těchto Podmínek povede k okamžitému pozastavení Uživatelského účtu a příslušným Uživatelům může být též omezen přístup k jakýmkoliv dalším Službám.

2.2 Zákaz komerčního provozování a postavení BlaBlaCar


Stránka a Služba poskytují výhradně online platformu propojující Řidiče a Cestující jako nepodnikající osoby za účelem Spolujízdy. Stránka a Služba nesmí být využívana k propojování Řidičů a Cestujících pro Spolujízdu, jejímu nabízení nebo akceptaci za účelem zisku nebo v jakýchkoliv komerčních nebo profesionálních souvislostech.

Řidiči nesmí na žádných Cestách vydělávat. Služba a Příspěvěk smí být využívány pouze ke snížení Řidičových nákladů na Cestu a nikoliv za účelem zisku Řidiče. Řidič není oprávněn dosahovat zisku díky výši Příspěvku, typu Řidičem nabízených Cest, frekvenci těchto Cest nebo počtu převážených Cestujících. Toto se vztahuje na veškeré aktivity, dohody a Služby rezervované prostřednictvím Stránky a na veškeré další doplňující služby či aktivity, které mohou být sjednány mezi Řidičem a Cestujícím.

Řidič nesmí žádnému Cestujícímu poskytovat jakékoliv další doplňující služby za účelem zisku či jiného prospěchu (a Cestující nesmí takové služby přijímat nebo je požadovat), a to včetně, nikoliv však výhradně, doručování balíků, čekací doby, zvláštních zastávek pro nástup a výstup Cestujícího a vyzvedávání dalších cestujících (jiných než Cestující).

Všechny Cesty, nástupní místa a destinace musí být v předstihu předsjednány prostřednictvím Stránky. Řidiči nesmí vyzvedávat Cestující z žádných míst, která nebyla předsjednána s Cestujícím prostřednictvím Stránky.

Uživatelé jsou tímto upozorněni, že užívání Stránky v rámci komerční nebo profesionální činnosti může vést k porušení pojistných podmínek a zániku pojištění Řidiče. Odpovědnost BlaBlaCar je omezena v souladu s těmito Podmínkami a BlaBlaCar zejména není odpovědný pokud jde o porušení jakýchkoliv smluv či ujednání mezi Uživateli nebo porušení těchto Podmínek Uživatelem, a to včetně případů, kdy jakýkoliv Řidič (v rozporu s těmito Podmínkami) nabízí Služby prostřednictvím Stránky v rámci profesionální či komerční činnosti (což může způsobit zánik pojištění Řidiče). Je na Uživatelích, aby věnovali dostatečnou pozornost ujištění se, že Spolujízda a související služby nejsou poskytovány komerčním způsobem.

BlaBlaCar si zároveň vyhrazuje právo uzavřít nebo suspendovat účet jakéhokoli Uživatele, který využívá ke spolujízdě Služební Vozidlo. Služebním Vozidlem se rozumí mimo jiné taxi, dodávka využívána k pracovním účelům, dále kamion, autobus či služební auto, u kterých jsou náklady na provoz Vozidla hrazeny zaměstnavatelem. V takovém případě řidič na základě přijímání příspěvku na jízdu využíváním služeb Stránky vytváří zisk.

V případě pochybností je BlaBlaCar oprávněn požádat Řidiče o zaslání kopie dokladů prokazujících, že Řidič je oprávněn využívat dané Vozidlo na spolujízdu nabízenou na Stránce a nevytváří tak žádný zisk z této činnosti.

Postavení BlaBlaCar

Ani BlaBlaCar, ani Stránka neposkytují žádné přepravní služby. Stránka je výhradně komunikační platformou pro Uživatele s cílem jejich vzájemného propojení. BlaBlaCar nijak nezasahuje do Cest, určení destinací či načasování Cest. Smlouva o poskytování spolujízdy se uzavírá mezi Řidičem a Cestujícím. BlaBlaCar není stranou žádné smlouvy nebo transakce mezi Uživateli, ani není odpovědný pokud jde o jakékoliv záležitosti související s rezervacemi mezi Uživateli.

Jakékoliv porušení těchto Podmínek povede k okamžitému pozastavení Uživatelského účtu a příslušným Uživatelům může být též omezen přístup k jakýmkoliv dalším Službám.

2.3 Rezervace


BlaBlaCar nabízí bezplatnou službu, která umožňuje Uživatelům se vzájemně přímo kontaktovat za účelem domluvy o Spolujízdě, a to stanovením místa setkání a shodou na dalších podmínkách Cesty (včetně velikosti zavazadla, zda je povoleno kouření, zda je možná přeprava domácích mazlíčků, zda může být během Cesty přehrávána hudba apod.).

Uživatelé souhlasí, že vzhledem k povaze Služby a skutečnosti, že je poskytována bezplatně, nemají Cestující žádné nároky vůči BlaBlaCar ohledně jakýchkoliv aspektů transakce, včetně jejího zrušení, změn učiněných na poslední chvíli či porušení sjednaných podmínek ze strany Řidiče nebo Cestujícího navýšením či nezaplacením Příspěvku. Je zejména odpovědností Řidiče, aby při Cestě vybral platbu Příspěvku.

BlaBlaCar nebude kontaktovat ani jednu ze stran (Řidiče a Cestujícího) a nebude provádět žádné kroky za účelem sjednání rezervace. Spolujízda je vždy sjednávána samotnými Řidiči a Cestujícími.

Uživatelé jsou tímto upozorněni, že BlaBlaCar si vyhrazuje právo kdykoliv změnit jakýkoliv prvek Stránky nebo svých Služeb, což může zahrnovat i rozšíření stávajících či spuštění nových služeb (které mohou být zpoplatněny), jakož i jejich zrušení.

Rezervace je vázána na osoby Řidiče a Cestujícího. Identity Řidiče a Cestujícího musí odpovídat identitám jimi poskytnutých BlaBlaCar. Uživatel je oprávněn zrušit Cestu v případě, že příslušná identita Řidiče nebo Cestujícího není uvedena na Stránce.

Řidič se zavazuje vůči BlaBlaCar a Cestujícím(u) k realizaci Cesty nabízené prostřednictvím Stránky ke Spolujízdě, a to ve sjednaný den, čas a místo. Řidič se též zavazuje vůči BlaBlaCar a Cestujícím(u) zajistit, že počet míst k sezení v jeho Vozidle odpovídá nabízenému počtu a počtu učiněných rezervací.

2.4 Vzájemné Povinnosti Řidiče a Cestujícího


Povinnosti Řidiče

Každý Řidič souhlasí a zavazuje se, že:

 • se dostaví ve sjednaný čas na sjednané nástupní místo, a to ve Vozidle specifikovaném na Stránkách;
 • uvědomí okamžitě všechny Cestující o jakýchkoliv změnách v Cestě;
 • pokud se rozhodne ke změně jakéhokoliv aspektu Cesty, kontaktuje všechny Cestující s rezervací pro danou Cestu a obstará si od nich souhlas s takouvou změnou;
 • očká na nástupním místě alespoň 30 minut po sjednaném čase (nicméně je očekávána dochvilnost Cestujícího); a
 • bude dodržovat vešekerá silniční pravidla a předpisy zemí, kterými projíždí a bude Vozidlo řídit bezpečně.

Povinnosti Cestujícího

Každý Cestující souhlasí a zavazuje se, že:

 • se dostaví ve sjednaný čas na s Řidičem sjednané nástupní místo;
 • uvědomí okamžitě Řidiče pokud je nucen zrušit Cestu;
 • počká na nástupním místě alespoň 30 minut po čase sjednaném pro příjezd Řidiče;
 • zaplatí Řidiči Příspěvek.

Pokud dojde ze strany Cestujícího nebo Řidiče k porušení jakékoliv z výše uvedených podmínek nebo jakýchkoliv dalších Podmínek, vyhrazuje si BlaBlaCar právo uchovávat informace související s tímto porušením, zveřejnit tyto informace na Uživatelském profilu příslušného Uživatele a dále též pozastavit nebo zrušit Uživateli přístup ke Stránce.

2.5 Pojištění


Řidič souhlasí a zavazuje se, že má uzavřeno nebo uzavře pojištění pokrývající Cestu a jakoukoliv Spolujízdu nabízenou nebo rezervovanou prostřednictvím Stránky (pro vyloučení pochybností se uvádí, že včetně pojištění pokrývajícího jakoukoli mezinárodní nebo zámořskou část cesty). Řidič souhlasí a zavazuje se, že na vyžádání Cestujícího prokáže před Cestou platnost svého pojištění a jeho podmínek. Řidič se dále zavazuje být držitelem platného řidičského oprávnění, vlastnit nebo být oprávněn užívat příslušné Vozidlo, jakož i že toto Vozidlo má platnou STK (státní technickou kontrolu) a Cestující je oprávněn po Řidiči požadovat předložení dokumentů prokazujících pojištění, osvědčení o registraci vozidla, technický průkaz (se záznamem o platné STK), jakož i řidičský průkaz, a to po celou dobu Cesty až do jejího skončení.

BlaBlaCar si je vědom, že většina pojistitelů zastává výklad, že Cestující, který se pouze podílí na úhradě nákladů na přepravu, se považuje za cestujícího zdarma a vztahuje se tak na něj jako na spolujezdce (třetí osobu) povinné ručení Řidiče v České republice. BlaBlaCar nicméně neposkytuje v tomto ohledu žádnou záruku ani ujištění a je odpovědností Řidiče ověřit, že jeho pojištění adekvátně pokrývá Spolujízdu v České republice nebo kdekoliv jinde ve světě.

Je na Řidiči a Cestujícím, aby si vzájemně potvrdili, že Řidič má uzavřeno platné pojištění pro Cestu. Řidič je povinen potvrdit, že pojistné podmínky jeho pojištění mu umožňují přepravovat Cestující, a že pokrývají všechny Cestující a jakoukoliv nehodu, k níž může během Cesty dojít.

Řidič a Cestující jsou si vědomi, že krytí škody nebo jiné újmy ze standardního pojištění (povinného ručení) může být odmítnuto z důvodu, že Řidič měl z Cesty zisk nebo o něj usiloval.

Řidič nesmí od Cestujícího vybírat jiné platby než platbu Příspěvku a nesmí v žádném případě na Cestě vytvářet zisk.

Řidič je proto povinen vyčíslit své náklady (palivo, dálniční známky, mýtné a jiné silniční poplatky, údržba, opravy, STK, amortizace a pojištění Vozidla) a zaručuje, že výše Příspěvku požadovaná v jednotlivých případech od Cestujících nevede k žádnému zisku.

Pokud Řidič vytváří zisk nebo pokud pojistitelé z jakéhokoliv jiného důvodu neuznají nebo odmítnou jakýkoliv pojistný nárok související s Cestou, bude Řidič odpovědný za vešekré vzniklé následky finačního charakteru, škody a jiné újmy a BlaBlaCar nebude za žádných okolností Řidiči ani Cestujícímu odpovědný.

BlaBlaCar si vyhrazuje právo okamžitě pozastavit Uživatelský účet pro podezření z výkonu komerční či profesionální činnosti a oznámit tyto skutečnsti kompetentním státním autoritám.

2.6 Ověření telefonního čísla


Za účelem zvýšení důvěryhodnosti, předcházení chyb ve psaní a rizika špatných telefonních čísel, může Uživatel ověřit své mobiIní telefonní číslo. Ověření může uživatel provést poskytnutím svého mobilního telefonního čísla BlaBlaCar, kdy následně obdrží SMS s čtyřmístným kódem, který může být ověřen na Stránce.

Tato služba je bezplatná, kromě případných poplatků mobilního operátora účtovaných za přijetí SMS.

2.7 Mezinárodní Cesty a rezervace


Rezervace mezinárodních Cest mohou být prováděny prostřednictvím Stránky určené pro mezinárodní Cesty. Mezinárodní Cestou se rozumí veškeré Cesty mimo Českou republiku. Pokud je provedena rezervace pro mezinárodní Cestu, musí Řidič zajistit, že jeho pojištění pokrývá též cesty mimo Českou republiku. Řidič musí též zajistit, aby jeho Vozidlo vyhovovalo všem pravidlům, omezením a předpisům použitelným v příslušných zemích.

2.7 Zprávy mezi členy

BlaBlaCar může sledovat, kontrolovat a moderovat zprávy, které si prostřednictvím Stránky vyměňují Členové, zejména za účelem prevence podvodů, zajištění podpory zákazníků, vymáhání plnění smluv uzavřených se Členy BlaBlaCar (jako jsou Podmínky) a zajištění dodržování platných právních předpisů. Například za účelem prevence obcházení své rezervační služby může BlaBlaCar sledovat a analyzovat zprávy odesílané prostřednictvím této platformy a zjišťovat, zda neobsahují kontaktní údaje nebo reference pro jinou webovou stránku.

Používáním Stránky a přijetím Podmínek vyjadřuje Člen souhlas s tím, že BlaBlaCar bude podle svého vlastního uvážení kontrolovat, analyzovat a moderovat zprávy vyměňované prostřednictvím Stránky.

Člen se zavazuje k tomu, že bude odesílat zprávy pouze v souvislosti s rezervacemi společných jízd a v souladu s účely této Stránky. Člen ručí za to, že nebude používat zprávy pro soukromá nebo důvěrná sdělení.

BlaBlaCar si vyhrazuje právo filtrovat nebo odstraňovat zprávy a pozastavit nebo ukončit platnost Uživatelského účtu Člena a odepřít Členovi přístup ke Stránce, pokud při moderování zpráv odeslaných Členem vyjde najevo, že nedodržuje Podmínky a/nebo platné právní předpisy.

3. Odpovědnost


BlaBlaCar není stranou žádné smlouvy mezi Řidičem a Cestujícím a není odpovědný žádné z těchto stran, ledaže by škoda či jiná vzniklá újma byla způsobena z důvodu nedbalosti na straně BlaBlaCar.

BlaBlaCar vynaloží veškeré přiměřené úsilí k zajištění dostupnosti stránek po 24 hodin denně, s tím, že příležitostně může být přstup na stránky omezen pro umožnění oprav, údržby nebo zavádění nových funkcí či služeb, anebo z důvodů, které jsou mimo kontrolu BlaBlaCar. BlaBlaCar nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv chyby, opomenutí či následky užití informací získaných v souvislosti s nimi, anebo technické problémy Uživatelů se Stránkou. V případě, že Uživatel narazí na chybu či závadu, může kontaktovat BlaBlaCar na této emailové adrese (support+cs@blablacar.com) a BlaBlaCar vynaloží přiměřené úsilí k co nejdřívějšímu odstranění těchto chyb či závad.

BlaBlaCar též není odpovědný Uživateli za jakékoliv podvodné užití platebních prostředků Cestujícím. V takovém případě nebude Řidiči ze strany BlaBlaCar poskytnuta žádná kompenzace nebo odškodnění.

BlaBlaCar není odpovědný za žádnou škodu či jinou újmu vzniklou následkem:

 • Jakýchkoliv nepřesných či neúplných informací poskytovaných Uživatelem;
 • Zrušení Cesty Řidičem nebo Cestujícím;
 • Neposkytnutí platby Příspěvku;
 • Jakéhokoliv podvodu, podvodného zkreslování skutečnosti nebo porušení povinnosti či porušení kterýchkoliv Podmínek Řidičem či Cestujícím, a to před, běhěm a po Cestě.

BlaBlaCar není odpovědný Uživateli za jakoukoliv obchodní, finanční či ekonomickou újmu nebo následné či nepřímé újmy jako jsou ztráta dobrého jména, ztráta možnosti uzavřít smlouvu, ušlý zisk, ztráta předpokládaných úspor či ztracená příležitost, vzniklé užitím služeb poskytovaných BlaBlaCar (ať už utrpěné nebo vzniklé v důsledku nedbalosti BlaBlaCar nebo i jinak), a to s výjimkou podvodu, úmyslného zatajení informací nebo krádeže.

Žádné ustanovení těchto Podmínek nelimituje odpovědnost BlaBlaCar za smrt nebo poranění osob, k nimž došlo v důsledku nedbalosti BlaBlaCar.

Vzhledem k tomu, že Řidiči jsou povinni mít uzavřené platné pojištění pokrývající Cestu a vzhledem k tomu, že služba BlaBlaCar se omezuje na zprostředkování kontaktu mezi Řidiči a Cestujícími a nemůže dohlížet na realizaci Cesty, souhlasí Uživatelé, že výše uvedená omezení odpovědnosti za škodu jsou přiměřená.

4. Obecné Podmínky


4.1 Pozastavení nebo zrušení přístupu ke Stránce

Pokud dojde ze strany Cestujícího nebo Řidiče k porušení jakýchkoliv Podmínek, bere Uživatel na vědomí a souhlasí, že BlaBlaCar může kdykoliv, bez předchozího upozornění, dočasně nebo trvale, přerušit či pozastavit poskytování Služby nebo její části, anebo též přístup ke Stránce (zejména včetně Uživatelských účtů).

4.2 Duševní vlastnictví


Uspořádání stránky a její obsah jsou chráněny autorským právem a BlaBlaCar si vyhrazuje všechna práva ve vztahu k předmětným autorským dílům, ať již je držitelem licence nebo vykonavatelem příslušných majetkových práv.

Všechna práva jsou vyhrazena též ve vztahu ke všem registrovaným i neregistrovaným ochranným známkám (vlastněným nebo licencovaným BlaBlaCar), které jsou přítomny na Stránce.

Tato Stránka a jakákoliv její část nesmí být reprodukovány, duplikovány, kopírovány, prodávány, přeprodávány, navštěvovány nebo jinak využívány pro jakýkoliv komerční účel bez výslovného písemného svolení BlaBlaCar. Nikdo není oprávněn systematicky extrahovat a/nebo dále využívat části obsahu Stránky bez výslovného písemného svolení BlaBlaCar.  Zejména těžba dat, využívání robotů nebo jiných podobých nástrojů ke sběru a extrakci dat za účelem dalšího využívání jakýchkoliv významných částí Stránky je přísně zakázáno.

4.3 Obsah Stránky poskytovaný Uživateli


Vystavením svého obsahu na Stránku poskytuje Uživatel výslovně BlaBlaCar bezúplatnou licenci ke zobrazování tohoto obsahu, jakož i k využití pro jakékoliv jiné obchodní záměry BlaBlaCar, a to v ničím neomezeném rozsahu.

V případě, že obsah Stránky poskytovaný Uživatelem zahrnuje písemnosti osobní povahy, podobizny nebo zvukové či obrazové záznamy týkající se osoby Uživatele nebo jeho projevů osobní povahy, uděluje Uživatel vystavením takového obsahu BlaBlaCar souhlas s jejich užitím na Stránkách a v souvislosti se Službou.

Uživatelé této Stránky jsou výslovně žádáni nezveřejňovat prostřednictvím Stránky jakýkoliv pomlouvačný, matoucí nebo pohoršující obsah nebo jakýkoliv obsah, který porušuje práva jiných osob z duševního vlastnictví (např. autorské právo). Veškerý takový obsah je v rozporu s těmito Podmínkami a BlaBlaCar nenese ve vztahu k takovému obsahu žádnou odpovědnost. Uživatel o jehož obsah se jedná bude osobně odpovědný za veškeré vzniklé škody a jakékoliv jiné újmy a zavazuje se nahradit BlaBlaCar veškerou újmu utrpěnou v souvislosti s obsahem. Nicméně jakmile se BlaBlaCar o závadném obsahu dozví, zavazuje se podniknout veškeré možné kroky k co nejrychlejšímu odstranění tohoto obsahu ze Stránky.

4.4 Partnerské webové stránky


BlaBlaCar si vyhrazuje právo reprodukovat jakékoliv informace, které jsou zobrazovány na Stránce nebo partnerských webových stránkách.

Zejména reklamy zveřejněné na jedné ze stránek spravovaných či spoluspravovaných BlaBlaCar mohou být reprodukovány též na ostatních stránkách spravovaných či spoluspravovaných BlaBlaCar nebo třetími osobami.

5. Právo a soudní pravomoc


Tyto Podmínky se řídí právem České republiky a veškeré případné spory vzniklé v souvislosti s těmito Podmínkami budou rozhodovány příslušnými obecnými soudy České republiky.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte politikou cookies

Nabídni jízdu